Miesiąc: Luty 2004

Informacje o Twórcy dla ochrony Praw Autorskich

Informacje o Twórcy dla ochrony Praw Autorskich

Identyfikacja Twórcy

 • Identyfikator Twórcy (na podstawie umowy ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków) to:  Artpeko
 • Umowa o powierzenia zarządzania ochrony praw w autorskich (umowa powiernicza) nr 956 z dnia 06.02.2004r ze Związkiem Polskich Artystów Plastyków (zwanym dalej ZPAP) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa
 • Orzeczenie wykonywania zawodu Plastyka – potwierdzone Orzeczeniem komisji przy ministrze Kultury i Sztuki Michale Jagielle (Nr. 34, 992/78/97) kwiecień 1997 roku
 • Tytuł zawodowy Plastyk – dyplom 1994 roku.

Utwory podlegające ochronie Prawem Autorskim twórcy Artpeko, tworzone są w obszarach takich jak:

 • reklama wizualna,
 • identyfikacja wizualna wraz ze źródłem / kodem źródłowym,
 • fotografia,
 • grafika,
 • film,
 • logotyp,
 • wizualizacja produktu,
 • wzornictwo przemysłowe.

Katalog Utworów objętych ochroną złożony w (ZPAP)